• Bekkenproblematiek

  • Bekkenfysiotherapie richt zich op het voorkomen of verhelpen van klachten in het buik, bekken- en bekkenbodemgebied. Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen hiermee te maken krijgen en er kan vaak wat aan gedaan worden.

    Onze praktijk biedt een mogelijkheid voor behandeling van dit type klachten, maar zal waar nodig doorverwijzen naar een gecertificeerde bekkenbodemtharapeut.

  • De therapie richt zich op het voorkomen en verhelpen van klachten in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen en vrouwen van alle leeftijden. Bekkenbodemtherapie leert u onder andere, de spieren van uw bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken om daarmee lastige klachten te verhelpen, zoals urineverlies, darmklachten, bekkenpijn bij zwangerschap, verzakkingsproblemen, problemen na operaties in buik- en bekkengebied.