• Fysiotherapie voor ouderen

  • Geriatriefysiotherapie is bedoeld voor patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.
    Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een gebroken heup, de ziekte van Parkinson, of dementie, verschijnselen vertonen van ouderdom.

  • De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.