• Hart- en vaatfysiotherapie

  • Hartrevalidatie bestaat uit een trainingsprogramma gebaseerd op de medische gegevens van uw specialist waarbij voorgeschreven oefeningen en voorlichting en advies met betrekking tot cardiale risicofactoren. Hartrevalidatie speelt een cruciale rol in de keten van zorg rond de hartpatiënt.

  • Fysiotherapie Instituut Zandvoort beschikt over therapeuten die een gespecialiseerde opleiding op het gebied van hartrevalidatie hebben gevolgd. De behandelprogramma's richten zich op het zoveel mogelijk beperken van de fysiologische en psychische gevolgen van de hart aandoening en geven u inzicht in uw belasting en belastbaarheid.

    Fysiotherapie Instituut Zandvoort  werkt samen met de Hartkliniek Nederland, ook gevestigd in het Gezondheidscentrum Zandvoort.