• Missie: Wat willen we bereiken?

    Onze fysiotherapiepraktijk biedt, naast algemene fysiotherapie, vele specialisaties. We werken zowel curatief als preventief, op een financieel gezonde basis. De zorg die wordt geboden is van goede kwaliteit, waarbij wij hechten aan de tevredenheid en de zelfredzaamheid van de cliënt. Een prettige werksfeer, waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, is essentieel.

    Visie: Hoe gaan we het bereiken?

    De praktijk streeft naar een continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg. Verbreding realiseren wij door middel van specialisaties binnen de fysiotherapie voor specifieke doelgroepen. Verdieping realiseren wij door middel van scholing en het toepassen van de laatste (evidance-based) inzichten in behandelwijzen.