• Tarieven en betalingsvoorwaarden acupunctuur

  • U krijgt na de behandeling een nota mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering heeft.

  • Tarieven 2022

    BehandelingTarief
    Acupunctuursessie55.00
  • pinbetaling mogelijk

  • Betaling voor de diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

    De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling(en); of uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling(en) of u krijgt zelf een nota.