• Klachtenregeling

 • Sinds 1 januari 2017 is de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet waarborgt een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

 • U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

  U heeft een klacht:

  Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met Fysiotherapie Instituut Zandvoort. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. U kunt ook het klachtmeldingsformulier hier onder gebruiken.Onze inzet is samen met u tot een oplossing te komen.

  Wat als u er samen niet uit komt.

  Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij deze drie instanties terecht met uw klacht:

  - De Klachtencommissie van het KNGF, Postbus 248 3800 AE Amersfoort, 033 - 467 29 00
  - Geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF, Postbus 248 3800 AE Amersfoort, 033 - 467 29 00
  - Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 • Meer informatie?

 • Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Bezoek de website van het KNGF of neem contact op met een van de onderstaande organisaties.

  - KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).
  - Zorgbelang Nederland, Postbus 2250, 3500 GG Utrecht, tel. 0900 243 70 70

 • Meldingsformulier Klachten Fysiotherapie Instituut Zandvoort

  Verzend