• Tarieven en betalingsvoorwaarden fysiotherapie

 • Uw behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Wij hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar en per individuele verzekerde verschillend. Zie voor de vergoeding van uw behandeling fysiotherapie of manuele therapie de voorwaarden die u heeft ontvangen van uw Zorgverzekeraar.

  U krijgt alleen een nota thuis gestuurd als u geen aanvullende verzekering heeft, in het buitenland verzekerd bent of afspraken niet tenminste 24 uur van tevoren hebt geannuleerd. In dat geval hanteren bij de volgende tarieven:

 • Tarieven 2022

  BehandelingTarief
  Zitting fysiotherapie€ 38.00
  Zitting manuele therapie€ 46.00
  Fysiotherapie aan huis€ 45.00
  Niet nagekomen afspraak€ 25.00
 • pinbetaling mogelijk

 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

  De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling(en); of uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling(en) of u krijgt zelf een nota.